פרטים


דני ליברמן


מושב לכיש 48
ד.נ. לכיש דרום, מיקוד 79360
dani@ironworks.co.il

  • נפחיה: 08-6600184
  • סלולרי: 050-6610188
  • פקס: 08-6601022